Tuesday, December 06, 2005

JN: "O matemático-investigador que lutou pela democracia"